-------------------------------------------------------------------------

 

Sociálne služby v rehabilitačnom stredisku a v zariadení podporovaného bývania poskytuje aj vďaka finančnej podpore z rozpočtu BSK. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

Vrece víkendových predajov :)

Po "lenivých" prázdninách sa v septembri roztočili víkendové predaje. Začínali sme v Sološnici 25. augusta na Festivale na štyroch sudoch, v septembri sa v sobotu (22.) zúčastnili Hasprunského dubáku v Studienke a 23. 9. Záhoráckeho folklórneho festivalu v Gajaroch. 29. 9. sme nechýbali na našej obľúbenej Malackej šošovici, kde sme zachraňovali "česť" gastro ponuke s výbornou šošovicovou polievkou sponzorsky pripravenou v pizzerii Oliveto. Veľmi nás potešilo pozvanie na Dni zelá do Stupavy. Po rokoch máme za sebou "stupavský" víkend (6. - 7. 10.) Ďakujeme všetkým, ktorí prišli ku nám a podporili nás kúpou Vecičiek s Dušou.    

-------------------------------------------------------------------------

Mirka si zlepšuje komunikačné zručnosti

Niekoľko mesiacov naša Mirka z podporovaného bývania usilovne pracuje na tom, aby si zlepšila svoje komunikačné zručnosti. Pomáha jej pri tom skúsená logopedička Barbora Jurkovičová. Táto aktivita sa uskutočňuje vďaka podpore Nadácie SPP. Veľmi nás potešilo, že sme boli úspešní prí získaní finančný prostriedkov v objeme 500 € na zaplatenie hodín logopédie pre Mirku z programu Opora Nadácie SPP. Tento grantový program sa zacieľuje na podporu tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov a zvyšovanie kvality života konkrétnych ľudí so špeciálnymi potrebami.

 

-------------------------------------------------------------------------

Zrkadlenie 2018

12. júna sa na Kláštornom námestí uskutočnil Deň krivých zrkadiel. Podujatie sme spoluorganizovali s Domom Svitania z Jakubova  a našou zakladateľskou organizáciou Svitanie ZPMP Malacky. 
V príjemnej atmosfére mohli s nami stráviť čas pozvaní a náhodní okoloidúci. Deň krivých zrkadiel je osvetovou akciou s cieľom zblížiť zdanlivo odlišné svety, pretože ľudia s hendikepom sú rovnako talentovaní, komunikatívni a krásni hoci niekedy na prvý pohľad fyzicky odlišní. Treba však mať srdce (a nielen oči) otvorené a pocítite bezprostrednosť a nepodmienenú lásku, ktorú dokážu rozdávať svojmu okoliu. Deň krivých zrkadiel sme zorganizovali aj vďaka finančnej podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne - Program Euro k euru. 

-------------------------------------------------------------------------

Chystáme Deň krivých zrkadiel

Došošovicovania, priatelia 29. septembra :)

Opäť raz sme sa mohli v sobotu vidieť na Malackej šošovici, ktorú už od roku 2014 spoluorganizujeme. Teší nás, že v tomto roku mohla byť bohatá aj vďaka tomu, že sa nám podarilo koncom minulého získať grant na projekt Malacká šošovica spája. Ten sa uskutočnil aj vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE. Už teraz sa tešíme na jesenný termín - 29. 9. :)

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Ekonomicky oprávnené náklady 2017

-------------------------------------------------------------------------

Plesali sme tentokrát v Malackách :)

Akcia roka. Pre nás "vstupákov" určite a pre každého návštevníka nášho plesu tiež iste :) Kto raz okúsi ako chutí náš reprezentačný ples, jeho úprimnou radosťou prekypujúcu atmosféru, chce z nej viac a viac a príde opäť. Tentokrát v exkluzívnych priestoroch Event hall na Priemyselnej ulici (vďaka štedrému prístupu spoločnosti Papa Grill Gastro park) sme mohli zažiť bujarú zábavu od večera do skorého ráno. "To sme tu ešte nemali," vyjadril sa prevádzkar David :) a my tiež dodávame, že nám bolo výborne. Už dnes vieme, že o rok 9. 2. 2019 sa vrátime. Tak poznačte si do kalendárov.

Do tomboly prispeli firmy:

LIFE-GYM * ŤULI a ŤULI * SEKA * Záhradkárske potreby pri kine * BaF * SKLORAMO * DOM SVITANIA * MAKITA * KOLO SPORT *FARBY LAKY IFFKA *LEVÁRSKO-MALACKÝ KLUB ABSTINENTOV * V – SYSTÉM * AD HOC* MALACKY * VSTÚPTE * MCK MALACKY *LEKÁREŇ PRI STANICI * ARTE – OPTIK *PNEU CHMELA * JVH BRATISLAVA * Dr. MŰLLER PHARMA * FEIM * SVITANIE ZMPM Malacky * ŠHM Company * DROGÉRIA SPUCHLÁK a i. 
 
Do tomboly prispeli rodiny:
SANKOVÁ * PETROVIČOVÁ – ŠPALDOVÁ * SÝKOROVÁ * BOLFOVÁ * VIDANOVÁ * SÍTHOVÁ * BARTALSKÁ * PIKNOVÁ * PAVLÍKOVÁ * POLÁKOVÁ * BENDOVÁ * SOJÁKOVÁ * ŠTOKINGEROVÁ * AMBRUŠOVÁ * PIKNOVÁ – DEKÁNKOVÁ * ŠVÁROVÁ * ORGOŇOVÁ * KOTESOVÁ * FILÍPKOVÁ * CIPRUŠOVÁ * SYNAKOVÁ * MARIŇÁKOVÁ * MARTINCOVÁ *BOLFOVÁ * PIKNOVÁ
 
Špeciálne poďakovanie patrí: 
EVENT HALL MALACKY (Papa Grill, s. r. o.)
OZ ÚSMEV PRE ZÁHORIE (za Fun Foto :)
MÄSIARSTVO IVAN 
Vojenské lesy a majetky, š.p. OZ Malacky
 
Ďakujeme všetkým z obslužného personálu, fotografke Danke, tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a priebehu plesu. 

-------------------------------------------------------------------------

Komisárka vo Vstúpte

24. januára sme zažili veľmi milé stretnutie s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzanou Stavrovskou. V rámci výjazdového dňa, ktorý dnes absolvovala v Malackách, navštívila naše rehabilitačné stredisko. Naši komunikatívni klienti sa hneď pochválili a v praxi šikovne ukázali ako dokážu pliesť náramky, maľovať na poháre, upliesť košík z papiera. "Úžasné," reagovala naša návšteva. Obdivovali aj výrobky z našej keramickej dielne. V rozhovoroch sme si zadefinovali aj problémy, s ktorými sa v praxi stretávame a spoločne dohodli na spolupráci v budúcnosti. Verím, že návšteva komisárky v Malackách nebola posledná a uvidíme sa aj pri iných príležitostiach.

-------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------

Rytmus vo Vstúpte 

Občianske združenie Úsmev pre Záhorie pre nás vybavilo bezplatnú výpožičku 9-miestneho vozidla na dva roky. Auto nám prišli slávnostne odovzdať predseda ozetka Peter Hallon, majiteľ firmy B2B Rent Michal Ondrušek a na pomoc si zavolali aj speváka Rytmusa. Práve Rytmus bol hlavnou hviezdou májového benefičného koncertu, na ktorom sa zbierali peniaze pre Malacký kaštieľ, našu neziskovú organizáciu a Detský domov Macejko v Malackách. Na účte nám pribudlo štyritisíc eur, ktoré použijeme na kúpu ďalšieho päťmiestneho vozidla. Veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

-------------------------------------------------------------------------

Bankári maľovali byt na podporku

V tomto roku realizujeme vďaka podpore od Nadácie Slovenskej sporiteľne projekt Vstúpte rúca bariéry a otvára dvere. Z trojtisícovej dotácie sme mohli čiastočne financovať rekondičný pobyt v Trenčianskych Tepliciach či dovybaviť našu chránenú dielňu novými šijacím strojmi, kreatívnym materiálom a podobne. Úžasná pomoc. Ale čo je najúžasnejšie, to je záujem aktívny záujem riaditeľky Ivany Turčányovej a zamestnancov pobočky Slovenskej sporiteľne v Malackách o našu organizáciu. V sobotu 21. 10. nám boli dobrovoľnícky vymaľovať dve izby v byte na podporovanom bývaní na Bernolákovej ulici. Takú parádne zohranú partiu sme v akcii dlho nevideli. 26. 10. sme im boli verejne poďakovať a odovzdať malé darčeky. A sľúbili, že ich pomoc ešte nekončí, z jara sa chcú vrhnúť na vybielenie aj ostatných častí bytíka. Ďakujeme.

-------------------------------------------------------------------------

Výročie Svitanie - ZPMP v Malackách a Domu Svitania

-------------------------------------------------------------------------

Na Jesennej Malackej šošovici

 

-------------------------------------------------------------------------

Malacky bez bariér 2017

 

21. júna sa už po desiaty raz uskučnilo hepeningové podujatie pre deti z MŠ a ZŠ Malacky bez bariér. Tentokrát na tému Tradičné remeslá a hry. Do organizácie podujatia sa zapojili žiaci a študenti zo Spojenej školy sv. F. Assiského, Gymnázia 1. mája a ZŠ Jakubov. Deti zaujali najmä hry ako guličky, "blchy", koleso. Všetkým, ktorí prispeli k vydarenému podujatiu zo srdca ďakujeme.  

--------------------------------------------------------------------------

Deň krivých zrkadiel 2017

12. júna sa v Malackách na Kláštornom námestí uskutočnilo Deň krivých zrkadiel. Podujatie spoluorganizovali neziskovky, ktoré sa venujú ľuďom s mentálnym a kombinovaným znevýhodnením – Vstúpte z Malaciek a Dom Svitania z Jakubova. Súčasťou podujatia bola prezentácia aktivít združení, ale aj tvorivé dielničky, ktorých sa zúčastnili žiaci zo školských klubov. Deň krivých zrkadiel je osvetovou akciou s cieľom zblížiť zdanlivo odlišné svety, pretože ľudia s hendikepom sú rovnako talentovaní, komunikatívni a krásni hoci niekedy na prvý pohľad fyzicky odlišní. Treba však mať srdce (a nielen oči) otvorené a pocítite bezprostrednosť a nepodmienenú lásku, ktorú dokážu rozdávať svojmu okoliu. 

--------------------------------------------------------------------------

Trenčianske Teplice nesklamali, bolo nám výborne :)

 

--------------------------------------------------------------------------

Šošostroj sa poriadne roztočil a priniesol zábavu do centra

27. mája sa uskutočnila Jarná Malacká šošovica, ktorá bola spojená aj s mestským podujatím Deň detí. Na Kláštornom námestí nechýbala ani naša chránená dielňa. V stánku ste mohli ochutnať aj výbornú šošovicovú polievku, ktorú pre nás sponzorsky uvarilo Oliveto. Teší nás, že v predaji boli aj magnetky s logom Malackej šošovice, ktoré vyšli z našej keramickej dielne

--------------------------------------------------------------------------

Na majstrovstvách v plávaní sme opäť bodovali

 

V sobotu 6. mája sa naši plavci zúčastnili Plaveckých pretekov VC Primátora Mesta Trenčín zdravotne znevýhodnenej mládeže 2017 a 2. Majstrovstvá Slovenska v plávaní mládeže z Downovým syndromóm. Reprezentovali nás Hanka Sýkorová a Karol Hlavenka. V tvrdej konkurencii si vyplávali tri bronzové medaily. Hanka získala 3. miesto v kategórii ženy na trati 50 m voľný spôsob, na kratšej trati 25 m doplávala tiež na 3. pozícii. Karol Hlavenka bodoval na 3. mieste mužskej kategórii v štýle prsia 50 m a na dlhšej trati 100 m si vyplával 4. priečku. Za úspešnú reprezentáciu im ďakujeme a blahoželáme. 

--------------------------------------------------------------------------

Vaše dve percentá robia náš život farebnejším :)

 

Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby tu. 

--------------------------------------------------------------------------

Rytmus vystúpi v Malackách aj pre Vstúpte

 

Aj tvrdí raperi majú mäkké srdce. Tak s týmto sme veru nepočítali :) Veľmi sa tešíme, že vďaka nášmu podporovateľovi - kamarátovi Petrovi Hallonovi sa k nám dostane známy raper Rytmus. Ten vystúpi 1. mája v areáli letného kúpaliska počas benefičného koncertu. Podujatie sa uskutoční pod záštitou OZ Úsmev pre Záhorie, ktoré Peter založil. Výťažok zo vstupného, ktoré bude dobrovoľné, rozdelia medzi Vstúpte, n. o. a Detský domov Macejko v Malackách. Časť výťažku organizátori venujú na obnovu Pálffyovského kaštieľa.  Pre návštevníkov koncertu bude pripravený aj malý darček z našej chránenej dielne. Veru, máte sa na čo tešiť :)

--------------------------------------------------------------------------

PAPA GRILL podporuje Vstúpte, ďakujeme :)

 

10. marca sa uskutočnil slávnostný krst sály s kapacitou 200 hostí, ktorú otvorila mladá prosperujúca spoločnosť PAPA GRILL. V Malackách na Priemyselnej ulici sme tak získali dovtedy chýbajúci priestor  ideálny na organizovanie rôznych veľkých spoločenských udalostí, svadieb, konferencií. Konatelia spoločnosti Adam a Adrián Perneckí a Kristian Kandaras oslovili našu neziskovú organizáciu Vstúpte s neodolateľnou ponukou. 

Počas podujatia usporiadali tombolu, do ktorej venovali poukazy na cateringy v hodnote 3200 € a výťažok z nej v sume 1220 €  odovzdali Vstúpte. Poukaz priniesli osobne v týždni po otvorení sály do nášho rehabilitačného strediska. Prezreli si priestory, porozprávali s našimi klientmi, dohodli ďalšie možnosti budúcej spolupráce. Chránená dielňa Vstúpte pripravila k tombole drobné keramické darčeky – srdce a štvorlístok ako symbol symbiózy lásky a šťastia, ktoré sú vždy v každom čase potrebné. 

Štedrosť preukázal aj účastník slávnosti Michal Maxián, ktorý vyhral 3. cenu v tombole – poukaz na catering v hodnote 450 €. A venoval nám ho. Tiež zo srdca ďakujeme. Veľmi si vážime filantropický prístup spoločnosti PAPA GRILL, želáme veľa nielen podnikateľských úspechov a tešíme sa na ďalšie nové výzvy, ktoré budeme spoločne zdolávať. 

--------------------------------------------------------------------------

Tancovali, zabávali, vyhrávali ...

 

 

17. február sa v KD vo Veľkých Levároch sústredilo mnoho radosti, ktorú naplno prejavili účastníci nášho 6. reprezentačného plesu. Počet plesajúcich bol v tomto roku opäť o niečo vyšší, čo je odrazom každoročnej zaručenej spontánnej radostnej atmosféry, ktorá na plese panuje. Do tanca nám hrali manželia Matkovičovci. Nechýbala ani bohatá tombola, vďaka ktorej odchádzali mnohí domov s hodnotnými cenami. Tešíme sa opäť o rok. 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k vydarenému 6. ročníku plesu. Starostovi obce Veľké Leváre, pani Michálekovej za symbolické prenajatie priestorov, kuchárkam zo Spojenej školy sv. F. Assiského za chutné jedlo, manželom Matkovičovcom za skvelú hudbu, dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom z obsluhy, všetkým sponzorom. Špeciálne poďakovanie patrí Mäsiarstvu Ivan. 

6. ročník reprezentačného plesu podporili: Arte Optic, A - klub, AD HOC Malacky, Vojenské lesy a majetky, š. p., Autoservis Premio, Apro, B&F, Benzina, Cyklo-S, ELVIP, DILL, s. r. o., Drogéria Iffka, Duky Trans, E. E. Oil, Elvip, Feim, IPOS Office, KOLOSport, Kvetinárstvo Kamélie, Kvetinárstvo u Poláka, Lekáreň Harmónia, Lekáreň pri stanici, Lumige kníhkupectvo, MM Plastic Prosducts, s.r.o., PAPA Grill, Pedikúra Mirka, Pneu Chmela, ProComp Maroš Fronc,SEKA, Salón Marylin Romana Kleinedlerová, Schnellecke Slovakia, Skloramo,  Ťuli a Ťuli, Včelia farma Matej Osuský, Vegoš, Vita Liberata, Vstúpte, www.stylovetopanky.sk, Wolf, Zumba Olga Bartalská, rodiny Ambrušová, Bartalská, Hallonová, Horváthová, Bučková, Dobrovodská, Filípková, Filipová-Lišková, Gelingerová, Hubekova, Klamíková, Kollárová, Komorníková, Mareková, Maršálková, Martincová, Orgoňová, Pavlíková, Petrovičová, Poláková, Redenkovičová, Semanová, Sithová, Salčíková, Sláviková, Sýkorová, Špaldová, Vachajová, Vidanová, Zafková, Žáčková a i. 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Chystáme sa plesať, pridajte sa aj Vy

 

--------------------------------------------------------------------------

Oslávili sme desaťročnicu

 

6. novembra sme mali veľkú oslavu nášho desiateho výročia v Kultúrním domečku. Podujatie bolo plné radosti - príhovorov tých, ktorí Vstúpte za desať rokov podporovali alebo stáli pri jeho založení. Na oslave vystúpili Stano Kráľ, Mirka Partlová, podujatie moderovala Katarína Brychtová. V závere oslavy sme premietli aktuálny dokument o činnosti Vstúpte, ktorý pre nás bez nároku na honorár natočil Juraj Látečka. Podujatie sponzorsky podporil aj Michal Maxián (Bufet u Maxa). 

 

Medailisti zo Vstúpte

 

Plavci z neziskovej organizácie  Vstúpte sa pravidelne zúčastňujú Regionálnych plaveckých pretekov pre ľudí s mentálnym postihnutím, ktoré spoluorganizujú Bratislavský samosprávny kraj a Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých. Úspešný bol pre nich aj nedávny 8. ročník, ktorý sa uskutočnil v piatok 21. októbra.  Do Malaciek priniesli päť medailí z individuálnych súťaží. Na dráhe 50 m prsia muži si 1. miesto vyplával Michal Rehák na 2. mieste skončil Karol Hlavenka. Na 100 m prsia získal Michal Rehák striebornú medailu a Karol Hlavenka bronzovú. Hanka Sýkorová sa vrátila s bronzom z trate 50 m prsia, na kratšej 25 m si vyplávala 6. miesto. V klasickej štafete si Karol s Michaloml spolu s kamarátmi s Domu Svitania Ľubomírom Jančím a Petrom Jungom vybojovali striebro. Hanka Sýkorová skončila v integrovanej štafete piata.  Vo Vstúpte je plávanie jednou z pravidelných aktivít, dvakrát do týždňa navštevujú v rámci akvaterapie ŠH Malina. 
 

--------------------------------------------------------------------------

Cvičme v rytme

 

Už niekoľko mesiacov občianske združenie Svitanie v spolupráci so svojou dcérskou neziskovou organizáciou Vstúpte realizuje projekt, ktorý má zlepšiť podmienky pre rehabilitačné aktivity s klientmi organizácie. Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Dôvera sumou 1000 €. Organizácia zakúpila nové žinienky, činky, rehabilitačné pomôcky, ktorých používanie má zlepšiť zdravotný stav klientov so zdravotným znevýhodnením. Tí pravidelne každé ráno v rámci rehabilitácie cvičia, telesne menej zdatní sú v tom čase v multisenzorickom centre Snoezelen. V jarnom a letnom období sú populárne dlhé prechádzky. Praktizovať sme začali Nordic Walking. 

 

--------------------------------------------------------------------------

Vydarené rozprávkové podujatie

 

Už po deviaty raz sa 23. júna uskutočnilo v Zámockom parku podujatie, ktoré pravidelne organizuje nezisková organizácia Vstúpte, Malacky bez bariér. Ide o predpoludnie, počas ktorého deti z miestnych materských škôl a prvého stupňa základných škôl, absolvujú kreatívne dielne. Tento rok na tému rozprávok. 

Do Zámockého parku prišli stovky školkárov a školákov, ktorí postupne zdolávali rozprávkové úlohy v jednotlivých tvorivých dielničkách.Chlapcom sa iste páčilo u Robina Hooda, dievčatám zase u Šípkovej Ruženky, Rapunzel či Snehulienky. Nechýbal ani Shreck či nezbedná rybička Nemo a iné známe kreslené postavičky. Všetkých na začiatku privítala "ľadová kráľovná" a "princ Bajaja", po obdržaní mapky rozprávkovej krajiny už deti postupne prechádzali až do vytúženého cieľa, kde ich čakalo malé osvieženie. 

Aj do tohto ročníka sa zapojili desiatky dobrovoľníkov, medzi nimi aj študenti oboch malackých gymnázií, pridali sa aj žiaci zo ZŠ Dr. J. Dérera. "Študenti boli parádni, nadšene sa ujali svojich úloh a deťom odovzdali maximum. Patrí im iste obrovská pochvala a poďakovanie," zhodli sa organizátori zo Vstúpte.

Za zapožičanie kostýmov organizátori ďakujú aj Mestskému centru kultúry v Malackách, Spojenej školy sv. F. Assiského a Centru voľného času v Malackách. Občerstvenie pre účinkujúcich čiastočne sponzorsky pripravila Bagetéria Bon Appettit.

Tohtoročné podujatie sa mohlo uskutočniť aj vďaka podpore z Nadácie VUB. Už teraz môžeme prezradiť, že jeho obmena sa chystá aj na jeseň :)

--------------------------------------------------------------------------

Z rozprávky do rozprávky

 

 

  --------------------------------------------------------------------------

Oddychovali sme v Trenčianskych Tepliciach

Úžasných päť dní plných zábavy a oddychu sme prežili 30. 5. - 3. 6. v Trenčianskych Tepliciach v zariadení Lepšosvetka našej priateľskej organizácie Lepší svet, n. o.  Kúpelné mestečko s krásnym centrom nám núkalo množstvo príležitostí na prechádzky nielen za pamiatkami, ale absolvovali sme aj turistiku na "jeleňa". Niektorí si radi oddýchli pri masážach, v kúpeloch alebo len tak pri kávičke v cukrárni. Na Deň detí sme boli v kine na krásnom francúzskom dokumentárnom filme Príbeh lesa, spravili sme si výlet aj do Trenčína na Trenčiansky hrad. Mali sme sa výborne, a preto by sme sa do Trenčianskych Teplíc radi vrátili. Tak o rok :)

--------------------------------------------------------------------------

Restaurant Day chutil

 

V sobotu 21. mája sme sa zapojili do medzinárodného festivalu jedla – Restaurant Day, ktorý sa uskutočnil na trinástich miestach Slovenska. Dobroty v jednodňovej reštaurácii v parku na Kláštornom námestí si vychutnalo niekoľko desiatok návštevníkov.

A veru boli si na čom „pošmáknúť“ – indický dhál z červenej šošovice, zeleninový bulgur, čokoládové mufiny, pusinky, ale aj výborný hovädzí guláš – to je len malý výpočet toho, čo ste na stole Vstúpte, n. o. našli. Restaurant Day však nie je len o chuti, ale v prvom rade o pomoci. Podpore organizácií, ktoré sú zapojené do Dobrej krajiny zriadenej Nadáciou Pontis. Ide o registrovanú zbierku na ministerstve vnútra, v Malackách vyzbierali v sobotu 420,93 €.

Poďakovanie za Restaurant Day patrí aj Pavlovi Sýkorovi a Pavlovi Hallonovi za hru a spev na dobrú náladu, Jankovi Hurbanovi z Tekos Malacky za technickú podporu, Ľubovi Müllerovi zo spoločnosti mysterysound.sk za sponzorské ozvučenie podujatia, Zuzane Kaderovej za výborné mufiny a pusinky, Danielovi Stupavskému za vegošské špeciality a Branislavovi Kopeliovičovi z reštaurácie Oliveto za výborný guláš, ktorý nám tu uvarili a priniesli na akciu.

--------------------------------------------------------------------------

Hanka si vyplávala dve zlaté a striebornú

 

Máme zlatoooooooooooo. Nie, nie, našim hokejistom sa až tak na Majstrovstvách sveta nedarilo, ale našej Hanke v sobotu na 1. Majstrovstvách Slovenska v plávaní mládeže s Downovým syndrómom. Naša Hanka Sýkorová získala dve zlaté a jednu striebornú a Kajko Hlavenka získal dvakrát 4. miesto. Podujatia sa zúčastnilo vyše 100 plavcov z celého Slovenska.

--------------------------------------------------------------------------

Restaurant Day prichádza do Malaciek :)

 

 
21. mája vznikne v parku na Kláštorom námestí na pár hodín od 9.00 do 13.00 h netradičná reštaurácia. V rámci medzinárodného festivalu jedla známeho pod názvom Restaurant Day budete môcť podporiť našu neziskovú organizáciu a pochutnať si na dobrotách. Pre všetkých návštevníkov reštaurácie je navyše pripravený zaujímavý sprievodný program. V tvorivých dielničkách na tému si budú môcť vyrobiť ozdoby z cestovín alebo vytvoriť semiačkové mandaly. Dobrú náladu budú vyhrávať duo Pali&Pali, ktoré vedie vo Vstúpte hodiny muzikoterapie.

--------------------------------------------------------------------------

Vaše dve percentá robia náš život farebnejším :)

 

-

  -------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Lurdy sú nádherné miesto

 

-------------------------------------------------------------------------

U Miroslava Rudavského

 

4. apríla sme zažili krásny čas v spoločnosti keramika Miroslava Rudavského. Spojili sme príjemné s užitočným. Vybrali krásne nové glazúry pre naše keramické výrobky a zároveň si prezreli ateliér a domáce výstavné priestory umelca, s ktorým spolupracujeme už niekoľko rokov. Ďakujeme.

-------------------------------------------------------------------------

Výlet v Skalici

23. februára sme zažili pekný deň v Skalici. Prijali sme pozvanie JUDr. Zuzany Dobrodenkovej, PhD., pre ktorú realizujeme objednávku - budeme dodávať keramické mozaiky do práve rekonštruovaného domu (nová výzva :) pre chránenú dielňu. Ďakujeme za srdečné prijatie, obed a sprostredkovanie stretnutia s prednostom mestského úradu Ing. Antonom Bobríkom. So Skaličanmi sme sa dohodli na vzájomnej spolupráci - už teraz sa tešíme na Trdlofest či Skalické dni. Veru, v Skalici bolo čo pozerať. Je to nádherné historické mesto.

-------------------------------------------------------------------------

Vydarený  ples

 

Spontánne a šťastné plesajúce spoločenstvo – tak možno nazvať tých, ktorí prijali pozvanie neziskovej organizácie Vstúpte a zúčastnili sa už 5. ročníka reprezentačného benefičného plesu. Uskutočnil sa 29. januára v Kultúrnom dome vo Veľkých Levároch. 
 
Pre nás je to vždy jeden z najkrajších momentov v roku. Na ples sa naši klienti chystajú aj niekoľko týždňov a dlhé týždne po ňom ešte rozprávajú o zážitkoch z parketu, žrebovania tomboly, fotenia. Ples má za svoju históriu mnoho priaznivcov. Tí, ktorí prídu raz okúsiť jeho atmosféru, si hneď rezervujú miesto na nasledujúci rok. Veľké poďakovanie patrí aj tým, ktorí ples akýmkoľvek spôsobom podporia. Obec Veľké Leváre nám poskytne sálu za symbolický prenájom, kuchárky zo Spojenej školy sv. F. Assiského v Malackách vždy pripravia chutné jedlo, množstvo sponzorov venuje ceny do tomboly, vojenské lesy a majetky nám v tomto roku darovali divinu na popolnočný guláš, kapela zahrá za symbolickú cenu a ak sa k tomu pridajú šikovní dobrovoľníci a obsluha, tak je radosť takýto ples organizovať. 
 
Veľké poďakovanie patrí ešte raz všetkým, ktorí prispeli do bohatej tomboly. 
 
A - klub, AD HOC Malacky, ALBIO, Autoservis Premio, B&F, Benzina, Café 23, Cyklo-S, ELVIP, Feim, Fine, Flamingo, František Hubek, Hotel Spark, Iffka drogéria, IPOS Office, JAS - sviečky, KOLOSport, Králiková Cafe&Cakes, Kvetinárstvo Kamélie, Kvetinárstvo u Poláka, Lekáreň Harmónia, Lekáreň Pri stanici, Lumige kníhkupectvo, MM Plastic Prosducts, s.r.o., PAPA Grill, Pedikúra Mirka, Pizzeria U-čko, Pneu Chmela, Ravenol,SEKA, Schnellecke Slovakia, Skloramo, Temtex, AFK, Ťuli a Ťuli, Včelia farma Matej Osuský, Vegoš, Vita Liberata, Vstúpte, V-SYSTEM, Wolf, Zelený dom, Zumba Olga, rodiny Ambrušová, Bartalská, Belošičová, Bízeková, Bučková, Dobrovodská, Filípková, Filipová-Lišková, Gelingerová, Hubekova, Klamíková, Kollárová, Komorníková, Mareková, Maršálková, Martincová, Orgoňová, Pavlíková, Petrovičová, Poláková, Redenkovičová, Semanová, Sithová, Salčíková, Sláviková, Sýkorová, Špaldová, Vachajová, Vidanová, Zafková, Žáčková a i. 
 

--------------------------------------------------------------------------

Srdečne ďakujeme zamestnancom Schnellecke