Rehabilitačné stredisko

 
 

 

Vstúpte, n.o.

Rehabilitačné stredisko pre ľudí s mentálnym postihnutím

 

1.mája 15

901 01 MALACKY 

 

 

 

PhDr. Ing. Lucia Vidanová

zástupkyňa riaditeľky

Ing. Silvia Salčíková

Koordinátorka pre rehabilitačné stredisko

 

Tel./fax.: + 421 /0/ 34 772 6274

Mob.: + 421 /0/ 907 790 514

e-mail: vstupte@gmail.com