PROJEKT - Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.

 

PODPOROVANÉ BÝVANIE VSTÚPTE, n.o.

 

„Veľmi pozitívne na život v zariadení reagujú klienti, ich rodiny a okolie.“

 

Podporované bývanie privítalo 24.06.2011 svojich prvých obyvateľov. V plynulom chode domácnosti pomáhajú štyria bytoví asistenti.

 

Vznik podporovaného bývania

Myšlienka vytvoriť podporované bývanie vznikla z potreby mladých ľudí s mentálnym postihnutím žiť bežným spôsobom života tak, ako ostatní ľudia, ich priatelia a rovesníci. Našou snahou je, aby sa v čo najväčšej možnej miere priblížil ich život prirodzenému prostrediu.

 

Komplex služieb v podporovanom bývaní

  • ubytovanie
  • pomoc pri chode domácnosti, varenie, žehlenie, hospodárenie s financiami, dohľad
  • kontakt so spoločenským prostredím
  • základné sociálne poradenstvo
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • vedenie k samostatnosti a zodpovednosti
  • sociálna rehabilitácia
  • utvárajú sa podmienky na prípravu stravy