PROJEKT - Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.

 

Chránená dielňa Vstúpte, n.o.

Duklianskych hrdinov 3

(oproti Zdravotnému stredisku Gajdár)

901 01 Malacky

 

PaedDr. Martina Ambrušová

Riaditeľka - štatutár

Mob.:  +421 /0/ 918 756 548  

e-mail: riaditel@vstupte.org

 

Mgr. Sabina Bendová

Koordinátor pre chránenú dielňu

Mob.:  +421 /0/ 917 977 929  

e-mail: chranenadielna@vstupte.org