Terénne sociálne poradenstvo

 
 

BEZPLATNÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO

 

Vstúpte, n.o. poskytuje základné sociálne poradenstvo.

Pri riešení sociálnych problémov pomáha profesionálny sociálny pracovník. Môžete sa na nás obrátiť s akýmikoľvek otázkami a problémami. Poradenstvo je bezplatné a rozhovory s klientmi dôverné.

 

POMOC JE ZAMERANÁ PRE:

 

Rodiny

 • ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii
 • prechádzajúce rozvodovým konaním
 • kde sa vyskytli, prípadne pretrvávajú  výchovné problémy s maloletými deťmi

 

Matky s deťmi, ktoré

Potrebujú pomoc pri písaní návrhov na Okresný súd ohľadne:

 • úprav  vyživovacích povinností
 • návrhov na úpravu styku otca s dieťaťom a iné
 • tiež zisťujeme možnosti zvýšenia príjmov v domácnosti

 

Nezamestnaných občanov a občanov, ktorí sa ocitli v stave hmotnej núdze

Pozornosť sa venuje ľuďom, ktorí si hľadajú zamestnanie, prípadne rozmýšľajú nad zmenou zamestnania.

Pomoc je poskytovaná pri:

 • hľadaní voľných pracovných miest
 • písaní žiadostí o prijatie do zamestnania

 

Občanov s ťažkým zdravotným postihnutím

Pomoc smeruje k:

 • vybaveniu si preukazu ŤZP (ťažkého zdravotného postihnutia) a iných kompenzačných mechanizmov
 • zisťovaniu vhodných kompenzačných pomôcok, sociálnych služieb či možností skvalitnenia života pre občana so ZŤP

 

Pre občanov, ktorí chcú vedieť viac informácií pri vybavovaní predčasného, prípadne starobného dôchodku

Klientovi poskytujeme:

 • potrebné informácie, pre vyriešenie svojho problému
 • dobré rady
 • aktívnu pomoc (napr: vypĺňanie formulárov, vysvetľovanie právnych dokumentov)
 • usmernenie vo veciach poskytnutia sociálnej pomoci na príslušnú inštitúciu, ktorá je kompetentná v danej veci konať