Terénne sociálne poradenstvo

 
 

     

NÁJDETE NÁS:

 

          Základné sociálne poradenstvo poskytujeme v sídla Rehabilitačného strediska na Ul. 1. mája         15 v Malackách v čase od 8.00 do 15.30 h.