Terénne sociálne poradenstvo

 
 

 

Terénne sociálne poradenstvo

 

Mgr. Jana Oravcová

Sociálny pracovník

 

tel.: + 421 /0/ 917 600 679 

e-mail: poradenstvo@vstupte.org