PROJEKT - Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.

 

Našej neziskovej organizácii pomáha veľké množstvo dobrovoľníkov, priateľov a sympatizantov. Radi by sme sem uviedli všetkých, no veľa z nich menovanými byť nechce. Napriek tomu, Vám všetkým, ktorí ste nás svojou nezištnou pomocou akýmkoľvek spôsobom v minulosti podporili, alebo v súčasnosti ešte pomáhate a podporujete našu činnosť, zo srdca ĎAKUJEME!!!

 

ĎAKUJEME AJ:

Spojenej škole sv. F. Assiského Malacky a študentom jej gymnázia a tiež študentom Gymnázia Malacky. Títo študenti nám pomáhajú pri viacerých projektoch, najmä však pri tvorivých dielňach "Malacky bez bariér" (je ich skoro 100). Tiež ďakujeme Darinke Simoníkovej, ktorá každý utorok pomáha v rehabilitačnom stredisku, Vlaďke Procházkovej za príjemné a obohacujúce cvičenie, všetkým členom LEMAK klubu za to, že vedia všetko opraviť a sú vždy pripravení pomôcť, skupine TENOR za krásne odohratý a odspievaný ples, Peťovi Kováčovi, Eme Helénke Košelovej, Barbore Jungovej, Katke Chládeckej, Katke Šeligovej, Edit Heni Jurkovičovej, Dominike Drškovej a Marekovi Bendovi za kreatívnu asistenciu na našich pobytoch, výletoch a aktivitách, Palimu Sýkorovi za odbornú zdravotnú pomoc, pani Libuške Čtverákovej za to, že nás zasvätila do tajomstiev a krásy hliny, Libuške Čtverákovej mladšej za pomoc pri tvorivých dielňach Malacky bez bariér, tiež chlapcom zo skupiny historického šermu URSUS, sokoliarom AQUILA z Bojníc, lukostrelcom a historickým šermiarom AREBATAR, Maťovi Konrádovi, jeho kapele a Slávke z ranča za pomoc pri tvorivých dielňach, Anič Kurinovej a Sabine Maršálkovej za aktívnu a všestrannú pomoc, Ani Jánskej a Naďke za natieranie altánku a pomoc pri tvorivých dielňach, Slávke Šokoťkovej za krásne líčenie, Gabike Blahovcovej za jej talent na všetko, Richardovi Kuzmanovi za krásne fotky, Lucii Vidanovej za dobré správy, Marike Sedliakovej, Beatke Kákoniovej, Dankovi Blažíčkovi za pomoc s plesom, Marike Briestenskej a Palimu Vanekovi za masírovanie, Jankovi Petrovičovi za to, že zamestnal nášho klienta a ešte za všetko možné, Palimu Knotkovi za to, že nám ozvučuje naše akcie a má u nás miesto najlepšieho DJ, Petre Pavlačičovej za ohňovú show, všetkým moderátorom benefičného koncertu - Karolovi Horváthovi, Katke Brychtovej, Bibiane Ondrejkovej, Martinovi Nikodýmovi a Lucii Hablovičovej, hercovi Fredymu Swanovi, Michalovi Šefčíkovi a všetkým spevákom, ktorí na koncertoch vystúpili (za tých niekoľko rokov ich bolo naozaj veľa), pracovníkom MCK Malacky, mnohým iným našim priateľom, sympatizantom a dobrovoľníkom...

... a najmä našim rodinám, manželom, súrodencom, priateľom, rodinám našich klientov, ktorí vo svojom voľnom čase a za každých okolností pre nás robia naozaj veľa.