PROJEKT - Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.

 

AKO NÁS MÔŽETE PODPORIŤ?
 

  • zakúpením našich výrobkov
  • zadaním zákazky chránenej dielni Vstúpte,n.o.
  • účasťou na našich podujatiach
  • darovaním 2% z daní
  • poskytnutím materiálneho, alebo finančného príspevku
  • dobrovoľným príspevkom na náš účet        
  • prenajatím našej prednáškovej miestnosti pre realizáciu vašich školení, prednášok, workshopov....

 
Ďakujeme !!!