PROJEKT - Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.

 

Vstúpte, n.o.

 

zariadenie sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím

 

1.mája 82/17

901 01 MALACKY

 

IČO:  37 92 46 64

DIČ: 20 222 920 96

 

Tel./fax.: + 421 /0/ 34 772 6274

e-mail: vstupte@gmail.com

 

 

Bc. Katarína Martincová

riaditeľka organizácie

mob.: +421 /0/ 915 575 153

e-mail: riaditel@vstupte.org

 

web: www.vstupte.org

 

Číslo účtu Vstúpte, n.o. : 0189346266/0900 (Slovenská sporiteľňa)

                      SK09 0900 0000 0001 8934 6266

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

        Rehabilitačné stredisko                    Podporované bývanie               Chránená dielňa        

                                                                                                                                           

              1.mája 82/17                                         Bernolákova 7                        Duklianskych hrdinov 3               

                   901 01   Malacky                                  901 01   Malacky                        901 01   Malacky

               Tel.: + 421 /0/ 34 772 6274

 

               aktuálne sídlo počas rekonštrukcie  

                           Kukučínova 33

                          901 01 Malacky

 

 

               Bc. Katarína Martincová

                       riaditeľka                                                                                        Mgr. Sabina Bendová

              Mob.: + 421 /0/ 915 575 153                                                                               koordinátorka

                                                                                                                      Mob.:  +421 /0/ 917 977 929

            PhDr. Ing. Lucia Vidanová                                                                         
                    koordinátorka                                             1. mája 21  
                                         

               Mob: +421/0/907 790 514                                            901 01 Malacky

 

 

 Tel.: + 421 /0/ 34 772 6274                                                                                         

Mob.:  +421 /0/ 907 790 514                                                                                         

   e-mail:  vstupte@gmail.com                           Zuzana  Švarcová                      

                                                                          koordinátorka