PROJEKT - Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.

 

Náš zakladateľ - OZ Svitanie

 

V roku 1992 sa stretlo päť rodín z Malaciek a okolia, ktoré mali dieťa s mentálnym postihnutím a rozhodli sa vytvoriť spoločenstvo, ktoré by sa pravidelne stretávalo, vytvorilo priateľstvá nie len medzi deťmi s postihnutím, ale i medzi samotnými rodičmi. Myšlienka vzájomnej spolupatričnosti, podpory, pomoci a aktivít vyvrcholila podnetom pani Dany Šupkovej z odboru sociálnych veci ONV, vďaka ktorému 11. novembra 1992 založili občianske združenie Svitanie. V tom čase bolo pri založení prítomných už 8 rodín: rod. Darážová, Držíková, Klenová, Marušková, Miznerová, Nováková, Sýkorová a Vallová. Prvou predsedníčkou OZ Svitanie sa stala Stefi Nováková, Eliška Klenová bola prvou tajomníčkou a Mária Vallová prvou hospodárkou. O tri mesiace neskôr, 4. februára 1993, sa konala Prvá plenárna schôdza a zúčastnilo sa na nej spolu 23 rodín. Odbornú pomoc prisľúbila aj PhDr. Tatiana Havlíková a pani Anna Trenčanská sa s radosťou ujala účtovania.

15. 10. 1994 OZ Svitanie začína spoluprácu s nemeckou organizáciou Lebenshilfe ( severné Porýnie – Vestfálsko). Vtedajšia predsedníčka Lebenshilfe Inge Dohmwirth s manželom Karlom prichádza na Slovensko a Svitanie si obľúbi ako svoju rodinu. Vzájomné dobré vzťahy sa utužujú pravidelnými, každoročnými návštevami. Okrem dlhoročnej materiálnej a finančnej podpory prináša Lebenshilfe dodnes aj morálnu podporu a skúsenosti pri práci s ľuďmi s mentálnym postihnutím.

Neskôr OZ Svitanie buduje spoluprácu aj s ďalším zahraničným partnerom – s nadáciou Conaction z Holandska, ktorá sa rozhodla pomáhať ľuďom s postihnutím na Slovensku. Vďaka ich podpore získalo OZ Svitanie svoje prvé motorové vozidlo, ktoré slúžilo na prevoz ľudí s mentálnym postihnutím do stacionáru v Jakubove. Holandská nadácia potom dlhé roky podporovala Svitanie, poskytovala množstvo materiálnej a finančnej pomoci.

22.1. 1995 vzniká prvá chránená dielňa pre ľudí s mentálnym postihnutím vo výrobni cukroviniek u pani Mikšíkovej v Malackách. V kooperácií so zdravými pracovníkmi tu pracovalo 5 ľudí s mentálnym postihnutím. Bola to prvá pracovná príležitosť pre ľudí s postihnutím a veľký krok k akceptácii a integrácii.

30.6. 1996 sa uskutočnilo podpísanie zmluvy o prenájme budovy bývalej materskej školy v Jakubove. V týcho priestoroch vznikla chránená dielňa, výcvikové stredisko a stacionár pre deti s mentálnym postihnutím. Na budove prebiehala rekonštrukcia (trvala jeden rok) a v okolí príprava komunity i šírenie osvety, pretože takýto druh zariadenia sa v okrese Malacky zatiaľ nevyskytoval. OZ Svitanie nazvalo domček v Jakubove – DOM SVITANIA. Jeho slávnostné otvorenie bolo 16.10. 1997 a jeho prvou riaditeľkou bola Kristína Lončeková (1997 – 2001). Na poste ju vystriedal Mgr. Ján Bartek (2001 – 2003) a od roku 2003 je riaditeľkou Domu Svitania PhDr. Stefi Nováková. Dom Svitania poskytoval službu denného stacionára pre deti s mentálnym postihnutím (až do roku 2005) a tiež dal prácu dospelým mladým ľuďom s postihnutím vo svojich troch chránených dielňach. Postupom času sa v Dome Svitania vytvorili naozaj kvalitné chránené dielne, ktoré tam fungujú dodnes. 

 

Ako to bolo so Vstúpte, n.o.

 

           O niekoľko rokov pocítili rodičia OZ Svitania túžbu vytvoriť pre svoje deti denné centrum aj v Malackách. Priali si vytvoriť miesto, kde by sa ich deti mohli so svojimi priateľmi stretávať a zároveň rozvíjať svoje zručnosti. Vďaka pomoci mesta Malacky získava v roku 2005 OZ Svitanie do dlhodobého (30 – ročného) prenájmu za jednu korunu budovu na ulici 1.mája v Malackách, a tak 2.10. 2005 môže vzniknúť Centrum podporných sociálnycich aktivít občianskeho združenia Svitanie. Toto centrum je jedinečné a poskytuje okrem telesnej a sociálnej rehabilitácie aj rozvoj pracovných návykov ľudí s mentálnym postihnutím. Jeho prvou riaditeľkou bola PhDr. Jana Petrová (2005 - 2007).

Prelomovým sa stal rok 2006, kedy sa Dom Svitania a Centrum podporných sociálnych aktivít právne osamostatnili. Bolo to 19.decembra 2006. Vznikajú tak tri samostatné organizácie : OZ Svitanie, Dom Svitania, n.o. a Vstúpte, n.o. (doteraz Centrum podporných sociálnych aktivít).

V auguste, v roku 2007, prevzala vedenie Vstúpte, n.o. PaedDr. Martina Ambrušová. Vstúpte, n.o. poskytuje na ulici 1.mája v Malackách sociálne služby pre ľudí s mentálnym postihnutím každého druhu i stupňa. V roku 2007 navštevovalo rehabilitačné stredisko Vstúpte, n.o. asi  15 mladých ľudí s mentálnym postihnutím a pracovali v ňom traja pracovní asistenti.

V roku 2010 otvára Vstúpte, n.o., vďaka podpore BSK, službu terénneho sociálneho poradenstva, ktorú poskytuje na území celého bratislavského kraja. Služba funguje dodnes v obciach Rohožník, Studienka, Závod, Gajary a v meste Malacky. Garantom služby je kvalifikovaný sociálny pracovník.

O rok neskôr, v júny v roku 2011, sa podarilo Vstúpte, n.o. urobiť veľký krok v kvalite svojich sociálnych služieb a otvorilo prvé podporované bývanie v okrese Malacky. Prenajatý dvojizbový byt je v centre mesta Malacky, v bežnom paneláku. Vďaka podpore sponzorov, rodičov a mnohých dobrých ľudí sa byt podarilo kompletne zrekonštruovať a môže tak slúžiť tým, ktorí to potrebujú. Pracujú v ňom štyria bytoví asistenti, ktorí trom mladým ľuďom s mentálnym postihnutím poskytujú podporu a pomáhajú im v samostatnom živote a vo vytváraní pozitívnych návykov.

Ďalším významným krokom v histórii Vstúpte, n.o. bolo založenie chránenej dielne. V marci 2012 sa v podnikateľskom inkubátore v Malackách konalo jej slávnostné otvorenie. Chránená dielňa zamestnáva 6 ľudí so stredným a ťažkým stupňom zdravotného postihnutia. Pracujú v textilnej, keramickej a kreatívnej dielničke 5 hodín denne. Pomáhajú im traja pracovní asistenti. Chránená dielňa Vstúpte, n.o. zvyšuje kvalitu života ľudí s mentálnym postihnutím, dáva im príležitosť pracovného uplatnenia, napomáha k integrácii a šíri osvetu v intaktnej spoločnosti.

V máji 2013 sme otvorili malý a jedinečný obchodík Vecičky s Dušou, v ktorom sa predávajú výrobky našej chránenej dielne. Nájdete v ňom však aj mnoho ďalších pekných vecí od partnerských chránených dielní a hand-made výrobcov. Obchodík je zameraný na predaj darčekových výrobkov a doplnkov z hliny, papiera, textilu a iných materiálov. 

         Vstúpte, n.o. počas tých pár rokov svojej existencie urobilo veľa pokrokov, neustále sa snaží pomáhať, zvyšovať kvalitu života ľudí s postihnutím a ich rodín, približuje ľudí s mentálnym postihnutím zdravej populácii a naopak, vytvára priateľstvá a podporuje rozvoj komunity. V súčasnosti svoje služby poskytuje viac ako 30 ľuďom s mentálnym postihnutím a zamestnáva 6 ľudí so zdravotným postihnutím v chránenej dielni a tiež viac ako 20 špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, výchovných i pracovných asistentov. Pri rôznych aktivitách a činnostiach Vstúpte, n.o. pomáha okolo 100 dobrovoľníkov, priateľov a rodičov.