PROJEKT - Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.

 

PREDSEDNÍCTVO OZ SVITANIE - ZPMP MALACKY

 

Predsedníčka:                                   Mgr. Viera Šimeková

Členovia predsedníctva:     

Mgr. Katarína Hušková

Vlasta Kovaľová        

Ing. Iveta Hlavenková

Kristína Lončeková    

PeadDr. Martina Ambrušová

 

 

ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE VSTÚPTE

 

SPRÁVNA RADA

Predseda:                                          Ing.  Jozef Hušek

Členovia správnej rady:        

Ing. Iveta Hlavenková

                                              Mgr. Katarína Hušková

Mgr. Alena Kmecová

                                               Mária Mináriková

REVÍZOR:      Mgr. Ing. Zuzana Baligová

RIADITEĽ:     Bc. Katarína Martincová (od 1. 1. 2022)