PROJEKT - Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.

Vznikom, registráciou, prevádzkou a inými náležitosťami, ktoré sa týkajú neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby  

sa zaoberá zákon č. 213/ 1997

 

Na stiahnutie :

Zákon 213/1997