PROJEKT - Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.

 

POMÁHAME PRI:

 • Máj             - Deň matiek                                           /organizátor OZ DaR/
 • Jún             - Deň krivých zrkadiel                               /organizátor ZPMP v SR/
 • September  - Deň cestovného ruchu                            /organizátor mesto Malacky/
 • Október      - Jablkové hodovanie                                /organizátor BSK a mesto Malacky/
 • November   - Benefičný koncert OZ Svitanie                 /organizátor OZ Svitanie - ZPMP Malacky/

 

ZÚČASTŇUJEME SA:

 • Veľkonočný predaj v Zámockom parku 
 • Prvomájové Malacky  (1. mája)
 • Jašidielňa -  festival tvorivosti a fantázie  (september)
 • Adventné Malacky  (december)
 • Výtvarný salón ZPMP
 • UV fest
 • Malacká šošovica
 • Rôzne ďalšie kultúrne a spoločenské podujatia organizované našimi priateľmi, sympatizantmi, samosprávou i BSK.