PROJEKT - Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.

 

Chceme sa poďakovať všetkým známym i neznámym darcom, ktorí venovali svoje 2% z daní pre našu neziskovú organizáciu. Peniažky z 2% nám veľmi pomáhajú, všetkým Vám úprimne ďakujeme!

 

Tiež ďakujeme všetkým, ktorí dobrovoľným príspevkom prispievajú na náš účet, podporujú nás kúpou našich výrobkov alebo navštevujú naše podujatia.